Welkom op de website van de Koninlijke Nederlandse vereniging EHBO, afdeling Huizen.

Op maandag 7 november is het nieuwe seizoen 2016-2017 gestart. De lessen worden gegeven in de Kamperfoelieschool in Huizen. Aanvang 20.00 uur. 

Paul Keuning gaat samen met Peter Harder de herhalingslessen geven. Het oefenen zal net zoals in de vorige seizoenen weer een hoge prioriteit hebben.

Ondergetekende geeft samen met Hans van Duijn de beginnerscursus. Hans van Duijn zal dit najaar slagen voor de opleiding LOTUS en is nu dan ook eigenlijk al een volwaardig slachtoffer.

Bij Paul Keuning als secretaris kun je terecht met al je opgaven of vragen ten aanzien van de ledenadministratie zoals verhuizing, opzegging lidmaatschap, verlenging van het diploma, enz., enz.
Ik hoop dat jullie hem enigszins tegemoet komen met de voor de vereniging noodzakelijke informatie.

Bij Pien Barendregt, onze nieuwe penningmeester, kun je terecht met alle financiële onderwerpen. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de kosten van het lidmaatschap. Daarom ontvang je in het vervolg een factuur op naam zodat je het kunt declareren. Indien je voor het afgelopen seizoen nog een factuur op naam wilt ontvangen, neem dan contact op met Lenie.

Jaap Droogers coördineert de hulpverlening en uiteraard met hulp van jullie allen.

Sandra Nijmeijer is ons nieuwe aspirant bestuurslid; zij heeft zich vlak na de jaarvergadering hiervoor opgegeven. Zij zal de Public Relations oftewel onze naamsbekendheid gaan verzorgen. Zij zal na de volgende JV in 2017 gekozen moeten worden tot volwaardig bestuurslid.

Doordat de prioriteitenstelling bij Eerste Hulp is aangepast aan 'Help first what kills first' en omdat er dit voorjaar nieuwe reanimatierichtlijnen zijn uitgekomen, is er de opzet van de 27e druk van het Oranje Kruisboekje heel anders dan die in de 26e druk.  Een nieuwe uitdaging dus weer voor u als cursist, maar ook voor ons als instructeurs. 

Dit jaar is er ook weer de mogelijkheid om uw diploma geldig te houden door de herhaling te volgen op zaterdag 15 oktober ’16 en 25 mrt ‘17, namelijk: ‘EHBO op één dag’.

Doordat we dit jaar ook weer een herhalingscursus ‘EHBO op één dag’ op een zaterdag geven, kunnen we het aantal groepen op de maandagavond beperken tot twee.

Om dat er in het verleden nog wel eens vragen waren over een snel te halen EHBO diploma, hebben we besloten om dit mogelijk te maken op vier zaterdagen. Dus als jullie mensen weten die geïnteresseerd zijn: Zegt het voort !  Maak zo dus gelijk reclame voor onze EHBO vereniging.

Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur, weer een leerzaam seizoen toe,  

Dick Kruiswijk – Voorzitter

 

 

 Dit is een uitgave van de KNV-EHBO, afdeling Huizen